Voorgeschiedenis 1808 - 1876

Voorgeschiedenis 1808 - 1877 - Haentje Jan IJntema bij een paardekar (1 van 1).jpg

Voorgeschiedenis 1808 - 1877 - Haentje Jan IJntema bij een paardekar (1 van 1).jpg

In 2017 viert IJntema Carrosseriebouw het 140-jarig bestaan. Voordat de eerste IJntema in 1877 het bedrijf overnam, bestond het al sinds 1808. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het bedrijf al 209 jaar bestond in 2017. 


Haentje Jan IJntema heeft dit verhaal vlak voor zijn overlijden (1951) geschreven. De tekst is hier en daar gewijzigd en de spelling is aangepast aan die van deze tijd. Sinds 1924 bestaat het garagebedrijf naast het carrosseriebedrijf. In 1949 nemen de zonen van Haentje de bedrijven over: Wieger (1922 - 1976) het carrosseriebedrijf en Obe (1915 - 1985) de garage. In het midden van de zeventiger jaren kwamen de bedrijven in handen van Haentjes kleinkinderen: Hans en Bauke IJntema in het carrosseriebedrijf (nu gevestigd te Heerenveen) en Joost IJntema en zijn zwager Henk Bangma de garage (nu aan de Spoardyk te Workum). Sinds 1986 zwaait Bauke de scepter over IJntema Carrosseriebouw.


Meer over de geschiedenis van IJntema Carrosseriebouw vindt u hier: 

  1. VOORGESCHIEDENIS 1808 - 1876

  2. 1877 - 1918

  3. 1919 - 1934

  4. 1935 - 1948

  5. 1949 - 1989

  6. 1990 - 2017

    VANAF 2018